Λιμενάρια Χλωρίδα Πανίδα

Χλωρίδα Πανίδα

Από άποψη πετρογραφικών συνθηκών, η Θάσος ανήκει στο κρυσταλλοπαγές συγκρότημα της Ροδόπης. Στις ορεινές περιοχές επικρατούν οι μεταμορφωμένοι, κρυσταλλικοί και μαρμαρυγιακοί ασβεστόλιθοι. Στα χαμηλότερα και κυρίως προς τη θάλασσα επικρατούν οι αποθέσεις από μάργες, άμμο και κροκαλοπαγή πετρώματα. Τα εδάφη είναι αυτόχθονα, προϊόν αποσάθρωσης των μητρικών πετρωμάτων. Το βάθος τους ποικίλλει, επικρατούν όμως τα αβαθή εδάφη, και ως προς τη σύσταση τα αμμοαργιλώδη.
Μέσα σε αυτά τα κλιματοεδαφικά περιβάλλοντα φιλοξενείται ποικίλη σε φυτικά είδη και πλούσια σε ποσότητα βλάστηση. «Hδε δ' ώστε όνου ράχις έστηκεν ύλης αγρίης επιστεφής» τραγούδησε για τη Θάσο ο ποιητής Αρχίλοχος τον 7ο αι. π.Χ. Το όνομα δε της Θάσου αναφέρεται ότι σχετίζεται ετυμολογικά με το «δάσος». Τα δάση από την αρχαιότητα υπήρξαν ένας από τους κύριους πόρους του νησιού. Το μελιτοφόρο υγρό των δέντρων της πεύκης και τα άνθη της κουμαριάς, λυγαριάς, μυρτιάς, ρίγανης και άλλων ειδών αποτελούσαν πλούσια τροφή για τα μελίσσια της περιοχής και της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ακόμη στη Θάσο θα βρείτε το κενδρόδασος από Θεολόγο προς Κάστρο και Υψάριο. Στο Υψάριο εκτός από τα έλατα υπάρχει και μια ποικιλία από ένα σπάνιο δέντρο που λέγεται Ίταμος γνωστό σαν ήρεμο Ελατό και Καρκαρία. Είναι τοξικό και δηλητηριώδεις. Ενώ η ηλικία των δέντρων στη συγκεκριμένη περιοχή είναι μεγαλύτερη από 2000 χρόνια (υπεραιωνόβια).    

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Λιμενάρια Θάσου, 64002 Θάσος
Email: info@limenaria.gr