Επιχειρήσεις Αγορά SUPER MARKET MALLIATOS

SUPER MARKET MALLIATOS

Owner
Telephone
+30 25930 51255
Fax
+30 25930 51156
Super market Malliatos στη διασταύρωση Λιμεναρίων
Images (1)

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Λιμενάρια Θάσου, 64002 Θάσος
Email: info@limenaria.gr