Επιχειρήσεις Φαγητό TAVERN - RESTAURANT STELIOS

TAVERN - RESTAURANT STELIOS

Owner
Telephone
+30 25930 53240
Tavern - Restaurant Stelios
Images (1)

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Λιμενάρια Θάσου, 64002 Θάσος
Email: info@limenaria.gr